Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia zasiedzenie nieruchomości gruntowej położonej w Kętach.

mazowieckie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881716
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 423/18 z wniosku Franciszka Mikuła i Marii Mikuła o stwierdzenie nabycia przez wymienionych w drodze zasiedzenia udziału wynoszącego 1/18 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kętach, woj. małopolskie, pow. oświęcimski, składającej się z działki 4512/1 o powierzchni 0,0578 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym przy ulicy Krakowskiej 14, objętej wypisem z rejestru gruntów Urzędu Gminy Kęty, nr jed. rejestrowej G.379, jednostka ewidencyjna Kęty miasto, obręb Kęty Stare Miasto, dla której to nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach księga wieczysta o nr. KR2E/00013817/5, w której ujawnionym właścicielem opisanego udziału jest Jan Westwalewicz.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o uwłaszczeniu.
33881716
drukuj ogłoszenie