Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Lipnicy Małej.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881726
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Henryka Szlachta i Jadwigi Szlachta, zam. 34-482 Lipnica Mała 178a, sygn. Ns 876/18, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 19290, 19293, 19331/1, 19349/2 i 19351/1, poł. w Lipnicy Małej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz Henryka Szlachta i Jadwigi Szlachta, jeżeli zostanie ono wykazane.
33881726
drukuj ogłoszenie