Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Harklowej.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881727
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Plewy zam. Harklowa 5, 34-434 Dębno, sygn. Ns 1031/18, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1040/16 o pow. 0,1677 ha poł. w Harklowej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz Franciszka Plewy, jeżeli zostanie ono wykazane.
33881727
drukuj ogłoszenie