Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie I NS 369/17

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881657
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny pod sygn. I Ns 369/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Wiesławy Święch, Małgorzaty Dopart, Agaty Bieniek, Ali Basiak z udziałem Stanisława Bartoń, Stanisławy Bartoń, Zofii Debrzak, Gminy Błażowa, Henryka Kuk, Ludwiki Opioła, Danuty Trojanowskiej, Stanisława Trojanowskiego, Dariusza Trzyna o ustanowienie drogi koniecznej m.in. po działkach nr: 1847, 1805/2 i 3195/1 położonych w Nowym Borku.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie dalsze postępowanie będzie się toczyło bez ich udziału w sprawie.
33881657
drukuj ogłoszenie