Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Podstolicach.

mazowieckie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881676
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska 25
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 182/18 na wniosek Tadeusza Kowalczyka toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości składającej się z położonej w Podstolicach, gm. Wieliczka, woj. małopolskie, działki nr 702/1 o pow. 0.25 ha, objętych AWZ nr 1699/78 Naczelnika Miasta i Gminy Wieliczka, gdzie jako właściciel wpisany jest Józef Kowalczyk, powstałą z cz. pgr. 1071 i 1073, objętych kw nr KR1I/00005251/7, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Jana Kowalczyka, Władysława Kowalczyka, Tadeusza Kowalczyka, Józefa Kowalczyka, Stefana Kowalczyka, Anieli Woźniakównej, Katarzyny Woźniakównej, Franciszka Woźniaka, Tomasza Woźniaka, Anny Woźniakównej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33881676
drukuj ogłoszenie