Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Kozieniu.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881695
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygn. akt I Ns 36/17/P toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z udziałem Izabeli Kozień, Izabelli Magdaleny Kozień, Mateusza Kozień, Marcina Kozień, Jakuba Kozień, Weroniki Kozień, Krystyny Kozień, Bronisława Kozień, Krzysztofa Hałysa, Ryszarda Hałysa, Tomasza Hałysa, Wojciecha Hałysa, Karola Hałysa, Aleksandra Hałysa, Carmen Hałysa, Agnieszki Wziątek, Wiesławy Wierzbickiej, Edyty Wierzbickiej, Anny Wierzbickiej, Wojciecha Kozień, Patricka Wziątka, Katarzyny Siadek, Mateusza Ziółkowskiego, małoletniej Natalii Siadek, Wojciecha Kozień, Miejskiej Infrastruktury spółka z o.o. w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Kozieniu.
Wszyscy znani Sądowi spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek po Pawle Kozieniu (Kozień), za wyjątkiem małoletnich Carmen Hałysa i małoletniego Mateusza Ziółkowskiego, ale oni są w trakcie podejmowania czynności zmierzających do dokonania odrzucenia i pozostaje spadkobierca ustawowy w postaci Gminy Miejskiej Kraków.
Sąd wzywa ewentualnych spadkobierców po Lucynie Kulka, urodzonej 13 czerwca 1943 r. w Krakowie, a zmarłej w dniu 18 grudnia 2015 r., również w Krakowie, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33881695
drukuj ogłoszenie