Ogłoszenie

Sąd Rejonowegy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt II Ns 632/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Felisiaku

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33881615
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 632/18 toczy się postępowanie z wniosku Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, z udziałem Krzysztofa Felisiaka, Janiny Felisiak, Mirosławy Felisiak, o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Felisiaku, synu Bolesława i Bronisławy, zmarłym dnia 15 września 2016 roku w Łodzi, ostatnio zamieszkałym w Łodzi. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33881615
drukuj ogłoszenie