Ogłoszenie

Ogłoszenie Śadu rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 628/18 o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości

lubuskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33881629
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 625/18 toczy się postępowanie z wniosku Syndyka Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Milejowie w upadłości z siedzibą w Milejowie, z udziałem Marka Borowca, Marioli Berbeć, Jana Dudka, Kazimierza Dudka, Zbigniewa Dudka, Adriana Dudka, Anny Dudek, Edyty Dudek, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Skarbu Państwa - Starosty Łęczyńskiego, Powiatu Łęczyńskiego, Powiatu Łęczyńskiego - Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości - działki nr 918 o powierzchni 0,04 ha, położonej w Białce, gmina Milejów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33881629
drukuj ogłoszenie