Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomsku I Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie I Ns 355/18 o stwierdzenie nabycia spadku

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33881648
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie w sprawie I Ns 355/18 z wniosku Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Marii Kołodziejczyk, córce Karola i Genowefy, ostatnio stale zamieszkałej w Radomsku, ul. Wyszyńskiego 7/10, zmarłej 11 września 2017 roku w Radomsku. Sąd wzywa spadkobierców ustawowych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku przed tutejszym Sądem, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33881648
drukuj ogłoszenie