Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku w sprawie Sygn. akt I Ns 489/18 o stwierdznie nabycia zasiedzenia własności nieruchomości

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33881755
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 489/18) z wniosku Danuty Misiak o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię i jej męża Stanisława Misiaka w dniu 1 stycznia 1985 roku przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Płocku-Radziwie przy ul. Kolejowej 41 o numerze ewidencyjnym 1394/12 o pow. 0,1457 ha, dzierżawioną od II wojny światowej przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego (tartak), niemającej obecnie urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.
33881755
drukuj ogłoszenie