Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku I Wydział Cywilny w sprawie Sygn. akt I Ns 679/17 o stwierdzenie nabycia z dniem 15 listopada 2015 r przez zasiedzenie własności nieruchomości zabudowanej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33881762
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 679/17
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku - 1 Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Rajewskiej o stwierdzenie nabycia przez ww. wnioskodawczynię z dniem 15 listopada 2015 r. przez zasiedzenie własności nieruchomości zabudowanej drewnianym domem mieszkalnym o powierzchni 70 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1488 o powierzchni 0,0874 ha, położonej w Płocku-Radziwie, przy ul. Górka 4/2. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest aktem własności ziemi nr GM IV/l/434a/77. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.
33881762
drukuj ogłoszenie