Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego w Goleniowie I Wydział Cywilny o złożeniu do depozytu sądowego kwoty 72,13 zł na wniosek ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

zachodniopomorskie, Goleniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881927
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-100 Goleniów
Ulica
Kilińskiego 8
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W GOLENIOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Goleniowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 679/18 wydał postanowienie z dnia 17.12.2018 r., w którym zezwolił wnioskodawcy ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 72,13 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote trzynaście groszy) jako zobowiązanie spółki (wierzytelność zmarłej Marianny Pytlarz) tytułem odszkodowania określonego decyzją Starosty Goleniowskiego z 24.08.2018 roku WGN.6853.17.2018.OP. Wnioskodawca wskazał, że Marianna Pytlarz zmarła, nie zna kręgu ani adresów ewentualnych spadkobierców zmarłego, nie jest w stanie ustalić ich miejsca pobytu wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Marianny Pytlarz do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
33881927
drukuj ogłoszenie