Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Szubinie o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Dyszkiewiczu

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33882509
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-200 Szubin
Ulica
Plac Wolności 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Szubinie I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt I Ns 21/18 toczy się postępowanie z wniosku Credit Agricole Banku Polskiego SA z siedzibą we Wrocławiu, o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Dyszkiewiczu, ostatnio zamieszkałym w: 89-200 Szubin, ul. Marii Konopnickiej 38, zmarłym w Szubinie w dniu 22 grudnia 2014 roku.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Leszka Dyszkiewicza, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szubinie i wykazali swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33882509
drukuj ogłoszenie