Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Szubinie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej 48

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33882514
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-200 Szubin
Ulica
Plac Wolności 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Szubinie Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 263/18 toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni
400 m2, oznaczonej działką ewidencyjną nr 961/2 w Kcyni przy ul. Poznańskiej 48, 89-240 gmina Kcynia, zapisanej w księdze wieczystej nr T.II k 74 Kcynia prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie z wniosku Sławomira Pomianowskiego, Piotra Pomianowskiego. Wzywa się właścicieli ww. nieruchomości lub ich spadkobierców, aby stawili się w terminie 3 m-cy, od dnia wskazanego w ogłoszeniu w Sądzie i wykazali swoją własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33882514
drukuj ogłoszenie