Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie pod sygn. akt I Ns 43/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33882524
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie, pod sygnaturą I Ns 43/19 toczy się postępowanie z wniosku Ewy Sobczyk z udziałem Barbary Zieńkowicz, Arkadiusza Zieńkowicza o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Stolińskiej z domu Sobczyk, urodzonej 17 lutego 1926 r., zmarłej 15 marca 2009 r. w Kutnie, córce Heleny i Antoniego - wzywając wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33882524
drukuj ogłoszenie