Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Lublinie II Wydział Cywilny w sprawie II Ns 239/18 o stwierdzenie nabycia spadku

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33882618
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny w sprawie II Ns 239/18 z wniosku Edwarda Wiewiórki toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Wiewiórka, córce Feliksa i Marianny, zmarłej w dniu 30 września 1992 roku w Lublinie, oraz Marianie Władysławie Wiewiórka, synu Stanisława i Anny, zmarłym w dniu 4 kwietnia 1994 roku w Kazimierzu Dolnym. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33882618
drukuj ogłoszenie