Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku o postępowanie o sygn. akt I Ns 126/18 o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33882699
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Justyny Eleonory Morawskiej - sygn. akt I Ns 126/18 - o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu po Irenie Kaczmarzyk, córce Czesława i Marianny, zmarłej w dniu 26 sierpnia 2017 r. w Płocku, której miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci był Płock. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33882699
drukuj ogłoszenie