Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Kończak

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33882203
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tutejszym Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 472/18, toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie I Oddziału w Poznaniu Powiatu przy udziale Krzysztofa Kończak o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Kończak, zmarłym dnia 5 stycznia 2014 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, rozwiedzionym, nieustalonego zawodu. Nie ustalono, by w skład spadku wchodził jakikolwiek majątek poza firmą "Actros" Firmą Handlowo-Usługową w zakresie sprzedaży niewyspecjalizowanej. Sąd wzywa spadkobierców Piotra Kończaka, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns 472/18 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Piotrze Kończaku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33882203
drukuj ogłoszenie