Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Anny Nowak o zasiedzenie nieruchomości

wielkopolskie, Rawicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883130
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-900 Rawicz
Ulica
Ignacego Buszy
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RAWICZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Rawiczu I Wydział Cywilny z siedzibą w Rawiczu pod sygnaturą akt Ns 155/18 toczy się sprawa z wniosku Anny Nowak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Rawiczy przy ul. Staszica 3 (działka nr 274, bez urządzonej księgi wieczystej). W zbiorze dokumentów dotyczącym tej nieruchomości jako właściwe figuruje Jan Klecz. Nieruchomość znajduje się obecnie w posiadaniu wnioskodawczyni.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych zmarłych dzieci Jana Klecza z pierwszego małżeństwa, to jest Jana Klecza - syna, Antoniny Klecz, Wandy Klecz, Marii Klecz, Bronisławy Klecz, Zygmunta Klecza, Alfonsa Klecza i Ireny Klecz, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swe prawo do wskazania nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w orzeczeniu.
33883130
drukuj ogłoszenie