Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 4/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na wydanie decyzji polegającej na rozbudowie drogi gminnej.j

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33882668
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyStarosta
Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
AB.673.1.2019.EK

Ożarów Maz. 29 stycznia 2019 roku


OBWIESZCZENIE nr 4/2019
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 tj.)
zawiadamiam
że dnia 2 stycznia 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410746W, ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, w gminie Stare Babice na działkach:
nr ew. 720, 648/8, 654/10, 654/5, 654/12, 655/4, 721/1, 971, 972/2, 1243, 660/8, 956/17, 956/14, 956/24, 905/1, 888/1, 889/2, 672/1, 671/1, 673/15, 673/17, 963/17, 675/11, 1151/3, 678/9, 681/1, 682/9, 683/11, 684/14, 685/22, 685/20, 686/13, 687/11, 718/4, 719/2, 832/1, 832/5, 831/1, 829/24, 1129, 819/1, 814/10, 805/4, 791/1, 790/12, 790/14, 782/7, 773/2, 776/3, 858, 973/2, 861, 730/4, 776/2, 1152, 782/3, 783/3, 687/12, 694/2, 814/4, 815/8, 1222, 1132, 829/4, 673/2, 730/14, 1272/1, 1272/10, 1272/11, 692/18, 655/5, 648/9 w obrębie 0011 Klaudyn, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, Stare Babice.
i informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 227 - w poniedziałek i środę w godzinach 14.00-16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00-10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22/733-72-27).
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.
33882668
drukuj ogłoszenie