Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Puławach I Wydział Cywilny w sprawie o syg. I Ns 354/18 o stwierdzenie, że Wojciech Ligoda z dniam 29 kwietnia 2014 roku przez zasiedzenie nabył własność nieruchomości

lubelskie, Zagrody przybysławskie

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33882899
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach pod sygnaturą akt I Ns 354/18 toczy się sprawa z wniosku Iwony Ligody z udziałem Józefa Majewskiego i innych o stwierdzenie, że Wojciech Ligoda z dniem 29 kwietnia 2014 roku przez zasiedzenie nabył własność nieruchomości położonej w Zagrodach Przybysławskich, oznaczonej w aktualnej ewidencji gruntów numerem 310 o powierzchni 0,08 ha. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności zaś następców prawnych pierwotnego właściciela tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33882899
drukuj ogłoszenie