Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. atk I Ns 956/18 o stwierdzenie nabycia spadku

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33882985
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 956/18 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Dybale, synu Ireneusza i Małgorzaty, zmarłym dnia 13 października 2017 roku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Lublinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33882985
drukuj ogłoszenie