Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Marii Sikorskiej o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33882841
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że pod sygn. I Ns 707/18/N toczy się postępowanie z wniosku Marii Sikorskiej z udziałem Stefana Tkaczyka, Janiny Skwirczyńskiej, Zofii Piochacz, Marii Góral, Heleny Piotrowskiej, Marii Kalisz, Kamila Piotrowskiego, Jacka Kalisza o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krakowie, obręb 29, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, składającej się z działki oznaczonej nr. 197 o pow. 0,2984 ha, która powstała z działki nr 553/9 o pow. 0,3141 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KRI P/00098854/9 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
33882841
drukuj ogłoszenie