Ogłoszenie

Uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym " Montostal " Sp. z o.o. w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883543
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-231 Szczecin
Ulica
Narutowicza 19
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

SzczegółyW związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 28 września 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym "Montostal" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 11/13 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Biurze Obsługi Interesantów w Czytelni Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Gazecie Wyborczej (wydanie lokalne) i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
33883543
drukuj ogłoszenie