Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie I NS 801/18.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 801/18 toczy się postępowanie z wniosku Anny Bazan z udziałem Jadwigi Jagiełło i innych o stwierdzenie nabycia przez Annę Guzik, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 z późn. zm.), prawa własności nieruchomości położonych w Krośnie (wcześniej Krościenko Niżne), składających się z:
- działki nr 1275 o pow. 0,2234 ha, powstałej z pgr nr 585/1 i 586 objętych Lwh 62, w którym prawo własności wpisane jest na rzecz Ludwiki Guzik, oraz pgr 3878/10, objętej Lwh 251 Krościenko Niżne, w którym prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Krościenko Niżne;
- działki nr 1288 o powierzchni 0,4148 ha, powstałej z pgr 595 i 596, objętych Lwh 697, w którym prawo własności wpisane jest na rzecz Józefa Guzika, oraz pgr 3878/15, objętej Lwh 251 Krościenko Niżne, w którym prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Krościenko Niżne;
- działki nr 1300 o powierzchni 0,0406 ha, powstałej z pgr 627/4, objętej Lwh 62 Krościenko Niżne, w którym prawo własności wpisane jest na rzecz Ludwiki Guzik;
- działki nr 1319 o powierzchni 0,5355 ha, powstałej z pgr 629/1, 632 i 631, objętych Lwh 62 Krościenko Niżne, w którym prawo własności wpisane jest na rzecz Ludwiki Guzik.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy rozpoznawaniu wniosku.
33883527
drukuj ogłoszenie