Ogłoszenie

Sąd w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze I Ns 383/18 toczy się postępowanie z wniosku Towarzysztwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o stwierdzenie nabycia spadku

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33883554
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze I Ns 383/18 toczy się przed tutejszym Sądem postępowanie z wniosku Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomsku z udziałem Rafała Jadczak, Damiana Jadczak i Magdaleny Jadczak o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Sylwii Kasiczak z domu Krupacz, zmarłej 25 października 2016 roku w Radomsku i tam ostatnio stale zamieszkałej.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Sylwii Kasiczak, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33883554
drukuj ogłoszenie