Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości polożonej w Liszkach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883573
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 474/18/K, toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Batora przy uczestnictwie Anny Bator o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawca Kazimierz Bator wniósł o stwierdzenie zasiedzenia na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej, prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1374, o pow. 0,09 ha położonej w Liszkach, składającej się z części byłej parceli katastralnej nr l. kat. 2028/4, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie prowadził dawną księgę wieczystą nr Lwh 1311 - Kaszów, w której jako współwłaściciele przedmiotowej parceli ujawnieni są Jana Steczko w udziale 20/100 części, Franciszka Steczko w udziale 20/100 części, Magdalena ze Steczków Wąsikowa w udziale 20/100 części, Marjanna ze Steczków Wąsikowa w udziale 20/100 części, Magdalena Steczkowska w udziale 5/100 części, Feliksa Steczko w udziale 3/100 części, Jan Steczko w udziale 3/100 części, Józef Steczko w udziale 3/100, Stanisław Steczko w udziale 3/100 części oraz Kazimierz Steczko w udziale 3/100 części.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z żądaniem wniosku, jeśli przesłanki zasiedzenia zostaną wykazane.
33883573
drukuj ogłoszenie