Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 273/18 o zasiedzenie odrębnej własności budynku mieszkalnego oznaczonego numerem ewidencyjnym 1745

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33883656
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 273/18 z wniosku Iwony Kozłowskiej z udziałem Dariusza Sławeckiego, Marzeny Kobylak, Janusza Sławeckiego, Artura Sławeckiego, Tomasza Sławeckiego i Gminy Stawiski o zasiedzenie odrębnej własności budynku mieszkalnego oznaczonego numerem ewidencyjnym 1745 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 593 o powierzchni 0,0291 ha położonej w Stawiskach, powiat łomżyński, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00001045/4, na której znajduje się ww. budynek mieszkalny. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i wykazali swoją własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33883656
drukuj ogłoszenie