Ogłoszenie

Ogłoszenie o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Kowalu przy ul. Konopnickiej 13

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883828
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie z wniosku Wandy Rejwerskiej o sygn. akt I Ns 619/18 o zasiedzenie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kowalu przy ulicy Konopnickiej 13, gmina Kowal, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 618 o powierzchni 0,0695 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych nie może stwierdzić, czy jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, żeby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do wyżej wymienionej nieruchomości, w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zostanie ono udowodnione.
33883828
drukuj ogłoszenie