Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 1007/18 z wniosku Katarzyny Agnieszki Kuźmickiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Stanisłąwie Tchórzewskiej z domu Gontarz

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33883878
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 1007/18 z wniosku Katarzyny Agnieszki Kuźmickiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Stanisławie Tchórzewskiej z domu Gontarz, córce Adama i Emilii z domu Rycak, zmarłej 26 marca 2014 roku w Lublinie, ostatnio stale przebywającej w Lublinie przy ul. Leszka Czarnego 5 m. 9 w Lublinie. W skład spadku wchodzą papiery wartościowe i środki pieniężne. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33883878
drukuj ogłoszenie