Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie I NS 622/18

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883972
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny z wniosku Piotra Pilarczyka z udziałem Patricka Christophra Pilarczyka, Petera Georgea Pilarczyka toczy się postępowanie pod sygnaturą akt I Ns 622/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Pilarczyk, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w miejscowości Farmington 06030, zmarłej w dniu 15 marca 2018 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w miejscowości Farmington 06030.
W skład spadku wchodzi nieruchomość lokalowa położona w Rzeszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 20/4, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00037271/4.
Sąd wzywa spadkobierców Anny Pilarczyk, a jeśli nie żyją - ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o ww. spadkobiercach, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia przekazały je Sądowi.
33883972
drukuj ogłoszenie