Ogłoszenie

Syndyk Masy upadłości Polbud SA w Bielsku Podlaskim w upadłosci likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym

podlaskie, Bielsk podlaski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33884189
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POLBUD SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym
z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, księga wieczysta o numerze BI1P/00054512/7.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku Notariusza Aliny Sikorskiej przy ul. Kilińskiego 9a.
Regulamin przetargu wraz z charakterystyką nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.polbud.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem telefonu: 733 843 729.
Syndyk Masy Upadłości POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż należących do Upadłego wartości niematerialnych i prawnych w postaci
znaków towarowych.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2019 roku do godziny 14.00
w Kancelarii Notarialnej Aliny Sikorskiej przy ul. Kilińskiego 9a w Białymstoku.
Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 695 912 610.
33884189
drukuj ogłoszenie