Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonwego w Puławach I Wydział Cywilny o postępowaniu Sygn. akt I Ns 739/16 z wniosku Małgorzaty Skibniewskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33884263
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa I Ns 739/16 z wniosku Małgorzaty Skibniewskiej z udziałem Genowefy Usarek, Waldemara Usarka, Elżbiety Saran i innych o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości - działki gruntu nr 465 o pow. 0,23 ha, położonej w Klementowicach, gmina Kurów, w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 i z 1975 r. nr 16, poz. 91). Wzywa się pierwotnych właścicieli nieruchomości objętej wnioskiem o uwłaszczenie, w szczególności następców prawnych Michała Grabowskiego (s. Józefa, zm. w dniu 16 stycznia 1972 roku w Klementowicach) i Józefy Grabowskiej (zm. w Celejowie), jak również wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszeń zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności ww. nieruchomości ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33884263
drukuj ogłoszenie