Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód I Wydział Cywilny pod sygn akt I Ns 549/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogumile Benicewicz

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33884269
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 549/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogumile Benicewicz zmarłej 3 października 2009 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie oraz po Erneście Stanisławie Benicewicz zmarłej 8 grudnia 2017 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku po tych osobach, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33884269
drukuj ogłoszenie