Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie XI NS 538/17

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33884473
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 538/17 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.104,00 zł należnej z tytułu odszkodowania za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa, położoną w Kolbuszowej Górnej, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 2233/2, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 maja 2018 r. nr N.III.7570.1.88.2017 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które udokumentują prawo własności tej nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.
i
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33884473
drukuj ogłoszenie