Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Henryka Hajdzińskiego o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33884624
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, w I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 1438/17/K toczy się postępowanie z wniosku Henryka Hajdzińskiego przy uczestnictwie Gminy Miejskiej Kraków, Spółdzielni Pracy "Polgal" w Krakowie w likwidacji reprezentowanej przez likwidatora Andrzeja Balickiego i następców prawnych Marii (Marianny) Musiał tj. Wiktorii Porębskiej, Henryka Musiała i Jerzego Musiała o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie, że z dniem 20 maja 2013 r. nabył przez zasiedzenie m.in. własność działki nr 729/8, obręb ewidencyjny nr 41 Krowodrza, położonej w Krakowie przy ul. Eliasza Walerego Radzikowskiego nr 51, która objęta jest wykazem hipotecznym Lwh nr 214 Bronowice Małe. Dla wskazanej nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości objętej wykazem hipotecznym Lwh nr 214 wpisane jest na rzecz Marianny Musiał z Krajów tożsamej z Marią Musiał z domu Kraj.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Marii (Marianny) Musiał z domu Kraj, w tym spadkobierców Marii Musiał z domu Pacura (żony Andrzeja Musiała), aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia.
33884624
drukuj ogłoszenie