Ogłoszenie

Sędzia komisarz masy upadłości PUH Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu w Palikijach Pierwszych ogłąsza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, na srpzedaż komleksu nieruchomości w mijescowości Miłocin Kolonia

lubelskie, Miłocin kolonia

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33884892
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PUH TADEUSZ LALAK WYRÓB I SPRZEDAŻ BRYKIETU - PELETU

SzczegółySędzia - komisarz masy upadłości Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu w Palikijach Pierwszych (sygn. akt IX GUp 85/17) ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, na sprzedaż kompleksu nieruchomości w miejscowości Miłocin Kolonia, w postaci:
1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 335/4 i 336 o pow.
3,23 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00066453/4;
2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 302/4, 303/6 i 304
o pow. 2,0063 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;
3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 303/8 o powierzchni 0,3376 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00063239/7.
Łączna cena wywoławcza wynosi 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 1 marca
2019 r. godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty) do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydział Gospodarczego
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a posiedzenie w przedmiocie wyboru
i zatwierdzenia ofert odbędzie się w wyżej wskazanym Sądzie, w dniu 4 marca 2019 r.
godz. 14:20, sala XXIV.
Warunki przetargu (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11,
lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.
33884892
drukuj ogłoszenie