Ogłoszenie

Sędzia komisarz masy upadłości PUH tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu w Palikijach Pierwszych ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, na sprzedaż kompleksu nieruchomości w Sporniaku Palikijskim

lubelskie, Sporniak palikijski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33884899
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PUH TADEUSZ LALAK WYRÓB I SPRZEDAŻ BRYKIETU - PELETU

SzczegółySędzia - komisarz masy upadłości Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu w Palikijach Pierwszych (sygn. akt IX GUp 85/17) ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, na sprzedaż kompleksu nieruchomości w Sporniaku Palikijskim, w postaci:
1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 124 o pow. 0,26 [ha],
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;
2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 120 o pow. 0,75 [ha],
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00008139/3;
3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 119/1, 119/3 i 121
o łącznej pow. 0,77 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059570/8;
4) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 110/2, 113/1, 113/7, 109, 110/1, 111, 112/1, 108/3, 113/4, 113/5 i 113/6 o łącznej pow. 5,29 [ha], dla którego
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00032304/8;
5) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 119/2 o pow. 0,22 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059569/8;
6) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 107 i 114 o pow. 0,25 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00047861/8.
Cena wywoławcza wynosi 359.900,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 1 marca 2019 r. godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty) do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z/s w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydział Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie wyboru i zatwierdzenia ofert odbędzie się w wyżej wskazanym Sądzie w dniu 4 marca 2019 r. godz. 13:15, sala XXIV.
Warunki przetargu (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11,
lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.
33884899
drukuj ogłoszenie