Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie do odbioru depozytu sądowego w sprawie I NS 320/17

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33885893
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 320/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 43.334,81 zł (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 81/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 981/1 o powierzchni 0,1446 ha, powstałej z podziału działki nr 981, położonej w obrębie Racławówka, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lutego 2017 roku, znak N-III.7570.1.377.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - Władysławowi Dróbka za udział 4/16 części i Helenie Dróbkowej za udział 3/16 części.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33885893
drukuj ogłoszenie