Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Stwierdzenie nabycia spadku

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33885953
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 302/18 toczy się z wniosku Elżbiety Opary z udziałem Marianny Bucholc i Ireneusza Ozgi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Kazimierze Borkowskiej, córce Kazimierza i Stefanii z domu Wiśniewskiej, urodzonej w dniu 12 maja 1959 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy Daniłowskiego 8 m. 107.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33885953
drukuj ogłoszenie