Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niz przez zasiedzenie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33886419
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny do sygnatury akt I Ns 1777/16/K toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Wędzichy przy uczestnictwie Józefy Biela o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie.
Wnioskodawczyni Krystyna Wędzicha wniosła o stwierdzenie, iż Stanisław Ryszka s. Józefa i Anny oraz Wiktoria Ryszka c. Jana i Jadwigi na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej z dniem 4 listopada 1971 roku na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, nabyli na własność nieruchomość rolną położoną w Cholerzynie, składającą się z działki nr 188 o pow. 0,46 ha, obręb 0002 powstałej: z całej parceli 1.kat. 500/2 objętej wykazem hipotecznym liczba 16 gmina katastralna Brzoskwinia, która wynikła z pozahipotecznej zmiany oznaczenia dawnej parceli l.kat 500/b, całej parceli l.kat 499/4 objętej wykazem hipotecznym liczba 16, która wynikła z pozahipotecznej zmiany oznaczenia dawnej l.kat 499/ba, z części parceli l.kat. 499/3 objętej wykazem hipotecznym liczba 36 gmina katastralna Brzoskwinia, która wynikła z pozahipotecznej zmiany oznaczenia dawnej l.kat 499/aa oraz części parceli l.kat 500/3, która wynikła z pozahipotecznej zmiany oznaczenia dawnej l.kat 500/c objętej wykazem hipotecznym liczba 36 gmina katastralna Brzoskwinia.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33886419
drukuj ogłoszenie