Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie do odbioru depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przyjęcie prawa własności nieruchomości położonej w Goleszowie, gmina Mielec. Sygn. akt I NS 746/18

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33886614
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 746/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Goleszowie, gmina Mielec, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 734/2 o powierzchni 0,0439 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 maja 2018 roku, znak N-VII.7533.6.2.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem, osobie lub osobom, które udokumentują, iż na dzień 5 maja 2017 roku przysługiwało im prawo własności do ww. działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33886614
drukuj ogłoszenie