Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych działalnością Łukasza Korowaj i Marty Korowaj

mazowieckie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33886813
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Oleśnicy II WYdział Karny

Szczegóły"Sąd Rejonowy w Oleśnicy, II Wydział Karny, zawiadamia na podstawie art. 131§2 kpk osoby pokrzywdzone działalnością Łukasza Korowaj i Marty Korowaj, że w dniu 24 maja 2019 r., godzina 10.00, sala 16, w gmachu Sądu przy ul.3 Maja 48/49 w Oleśnicy, odbędzie się rozprawa (sygn. akt IIK 310/18) przeciwko Łukaszowi Korowaj i Marcie Korowaj - oskarżonym o czyny z art. 286§1 kk z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy (sygn. akt Prok. Ds 534.2016).
Osoby pokrzywdzone mogą wziąć udział w rozprawie, a na podstawie art. 54 § 1 kpk i art. 62 kpk do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej mogą złożyć oświadczenie, że będą działały w charakterze oskarżycieli posiłkowych, a także wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne.
Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia wniosku przez oskarżonego."
33886813
drukuj ogłoszenie