Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej w Krakowie Podgórzu

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33886783
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed SR dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w sprawie do sygn. akt XII Ns 726/18/P toczy się postępowanie z wniosku Piotra Zagórskiego, PESEL 65090608657, o stwierdzenie, że Piotr Zagórski z dniem 25 lutego 2013 r. nabył nieruchomość położoną w Krakowie-Podgórzu, obręb ewidencyjny nr 89, stanowiącą działki ewidencyjne nr 217 i 221, objęte księgą wieczystą nr KR1P/00360489/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Sąd wzywa wszystkich następców prawnych po Anieli Sułowskiej zmarłej 24.02.1983 r., wpisanej jako właściciel w księdze wieczystej prowadzonej dla ww. działek, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33886783
drukuj ogłoszenie