Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości połozonej w miejscowości Czubrowice

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33886791
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 648/18/K toczy się postępowanie z wniosku Ireneusza Izdebskiego o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawca Ireneusz Izdebski wniósł o stwierdzenie zasiedzenia na swoją rzecz własności nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 500/2, 693, 694, 695, 1011, 1012, 1013 o łącznej powierzchni 4.2910 ha położonej w miejscowości Czubrowice w gminie Jerzmanowice Przeginia. Dla nieruchomości tej nie jest prowadzona księga wieczysta ani samodzielny zbiór dokumentów.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33886791
drukuj ogłoszenie