Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomosci położonej w Zubrzycy Górnej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33887590
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludżmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1226/18 toczy się postępowanie z wniosku Anny Kłosowskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka, oznaczonej jako działka ewid. nr 6522/8 o pow. 0,0078 (las) powstała z parceli 6522/8.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33887590
drukuj ogłoszenie