Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie I Wydział Cywilny toczy się w sprawie I NS 281/18 postępowanie z wniosku Zenona Stępień o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenia własnościnieruchomości położonychw Kujawkach gm.Działoszyce.

świętokrzyskie, Pińczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33888325
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-400 Pińczów
Ulica
3 Maja 12 A

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Pińczowie I Wydział Cywilny toczy się w sprawie I Ns 281/18 postępowanie z wniosku Zenona Stępień o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenia własności nieruchomości położonych w Kujawkach, gm. Działoszyce, składających się z działek o numerach 42 i 107 o łącznej powierzchni 1,93 ha z dniem 1 stycznia 2013 r. przez Dorotę i Zenona małż. Stępień, które to nieruchomości nie mają urządzonej księgi wieczystej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych oraz spadkobierców poprzednich właścicieli, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem ww. nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33888325
drukuj ogłoszenie