Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia,żę w sprawie o sygnaturze I NS 255/18 toczy się z wniosku Anny Skuza postępowanie o stwierdzenie nabycia własności działki położonej w Starachowicach przy ul.Aol.Niepodległości.

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33888559
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
Staszica 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 255/18 toczy się z wniosku Anny Skuza postępowanie o stwierdzenie nabycia własności działek położonych w Starachowicach przy al. Niepodległości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 952 o powierzchni 0,0475 ha i 1012/2 o powierzchni 0,0182 ha.
Sąd wzywa właścicieli tych działek i wszystkich zainteresowanych w tej sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33888559
drukuj ogłoszenie