Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Anety Bartoszewskiej o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynie własności niezabudowanej nieruchomości

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33888397
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

Szczegóły" W Sądzie Rejonowym Sierpcu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Anety Bartoszewskiej (sygn. akt I Ns 404/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Kuskach gmina Rościszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 83 o powierzchni 0,1900 ha, dla której w Sądzie Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu".
33888397
drukuj ogłoszenie