Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kutnie I Wydział Cywilny o toczącym się postęowaniu pod sygn. akt I Ns 474/18 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w województwie łódzkim

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33888438
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie pod sygnaturą I Ns 474/18 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Pietrzak z udziałem Andrzeja Pietrzaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie kutnowskim, aktualnie ujawnionych w ewidencji gruntów jako położone w jednostce ewidencyjnej Kutno, obręb 18 Nagodów, pod adresem Nagodów 19, oznaczonych numerami 38 i 54, wzywając wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu.
33888438
drukuj ogłoszenie